JAPAN niche โดย ปาลิดา พิมพะกร

เคยเรียนภาษาระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ชื่นชอบการถ่ายภาพ หลงรักการเดินทาง ปัจจุบันเป็นผู้จัดการไต้ฝุ่น สตูดิโอ และบรรณาธิการสนพ. Sunday Afternoon มีผลงานเขียนอย่าง Hokkaido Summer งานชิ้นล่าสุด Nagano Little Holiday
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

  ARCHIVE

  อยากรู้เรื่องญี่ปุ่น บทความนี้ไม่ควรพลาด

  ARCHIVE

  อยากรู้เรื่องญี่ปุ่น บทความนี้ไม่ควรพลาด

  STORIES RECOMMENDED

  เรื่องเล่าน่าสนใจในญี่ปุ่นที่เราอยากแนะนำ

  STORIES RECOMMENDED

  เรื่องเล่าน่าสนใจในญี่ปุ่นที่เราอยากแนะนำ

  COLUMNS

  TAGS

  แสดงทั้งหมด

  Our Sponsors