Yamadera Temple

Yamadera Temple : เตรียมกำลังขาไปเดินขึ้นเขาชมวัดยามาเดระและวิวงามของจังหวัดยามากาตะ
เตรียมกำลังขาเพื่อเดินขึ้นบันไดกว่า 1,000 ขั้น ไปไหว้พระและชมความงามของจังหวัดยามากาตะจากจุดชมวิวบนเขาสูงของวัดยามาเดระ (Yamadera Temple)