วากายามะ - WAKAYAMA

เรียงบทความ : ตามชื่อ ตามความนิยม ตามวันที่ ตามค่าเริ่มต้น
MOUNTAIN OF FAITH: ดินแดนศักดิ์สิทธ์บนยอดเขาโคยะ
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ลึกเข้าไป ในเทือกเขาสูงของจังหวัดวาคายามะ จุดกำเนิดศาสนาพุทธนิกายชินงอน (Shingon) ดินแดนทรงเสน่ห์ระดับมรดกโลกของญี่ปุ่น