ซูชิ

รวมร้านอาหารที่เน้นเมนู “ซูชิ” ตัวแทนอาหารญี่ปุ่นที่ทั่วโลกต่างรู้จัก เป็นเมนูที่ทำให้ได้สัมผัสถึงรสชาติของปลาอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเลอย่างญี่ปุ่น นอกจากคุณภาพและความสดใหม่ของวัตถุดิบจะสำคัญสำหรับร้านอาหารประเภทนี้แล้ว
ทักษะและเทคนิคเฉพาะของเชฟแต่ละคนยังเป็นตัวกำหนดทิศทางรสชาติของซูชิให้แตกต่างกันอีกด้วย 

ไม่พบร้านอาหารที่ค้นหา