ซูชิ

ต่อไปนี้คือร้านอาหารที่เชี่ยวชาญและเน้นหนักด้านซูชิ ซึ่งเป็นตัวแทนอาหารญี่ปุ่นที่ทั่วโลกต่างรู้จัก เป็นเมนูที่ทำให้ได้สัมผัสถึงรสชาติของปลาอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเลอย่างญี่ปุ่น นอกจากคุณภาพของวัตถุดิบจะสำคัญสำหรับร้านอาหารประเภทนี้แล้ว ทักษะเฉพาะของเชฟแต่ละคนยังเป็นตัวกำหนดทิศทางรสชาติของซูชิให้แตกต่างกันอีกด้วย ซูชิของแต่ละร้านจึงมีรสชาติไม่เหมือนกันนั่นเอง ทั้งนี้กว่าจะมาเป็นเชฟซูชิที่สามารถยืนปั้นซูชิต่อหน้าลูกค้าได้ ต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างหนักมาก่อนทุกคน

ไม่พบร้านอาหารที่ค้นหา