Kobe Oji Zoo

Kobe Oji Zoo : พื้นที่พักผ่อนและทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตสุดน่ารักที่สวนสัตว์โกเบโอจิ
ชวนจูงมือคนรักไปส่องสัตว์โลกแสนน่ารักกันที่ "สวนสัตว์โกเบโอจิ (Kobe Oji Zoo)" สวนสัตว์เก่าแก่ของเมืองโกเบ ที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กอีกครั้ง