Chugoku

ชวนเดินเล่นงานนิทรรศการงานปั้นดินเผาญี่ปุ่น ประจำจ.โอกายามะ
ฤดูใบไม้ผลินอกจากชมซากุระแล้ว เราขอชวนไปชมและลองทำงานศิลปะการปั้นดินเผาเจ๋งๆ ถึงวันที่ 6 พ.ค. นี้!
Overnight Sleeper Train : รถไฟนอนเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่น
ลองประหยัดค่าที่พัก ขึ้นรถไฟตู้นอนข้ามจังหวัด ก่อนรถไฟนอนเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่นจะหายไป