Chugoku

Overnight Sleeper Train : รถไฟนอนเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่น
เที่ยวครั้งนี้ลองประหยัดค่าที่พัก ขึ้นรถไฟตู้นอน ( Overnight Sleeper Train ) ข้ามจังหวัด ก่อนรถไฟนอนเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่นจะหายไป
ชวนเดินเล่นงานนิทรรศการงานปั้นดินเผาญี่ปุ่น ประจำจ.โอกายามะ
ฤดูใบไม้ผลินอกจากชมซากุระแล้ว เราขอชวนไปชมและลองทำงานศิลปะการปั้นดินเผาเจ๋งๆ ถึงวันที่ 6 พ.ค. นี้!