Wakura Onsen

Seirinji Lights up & Luxury Tea Time : จิบชาชมแสงไฟน่าตื่นตาที่วัดเซรินจิในอิชิกาวะ
เพลิดเพลินไปกับงาน "Seirinji Lights up & Luxury Tea Time" จิบชาและชมการแสดงไฟประดับที่วัดเซรินจิในย่านบ่อน้ำพุร้อนวาคุระออนเซ็น เมืองนานาโอะ จังหวัดอิชิกาวะ