Allpress Espresso

Kiyosumi Shirakawa : กรุบกริบจิบกาแฟแวะพักผ่อนอย่างหอมกรุ่นที่ย่านคิโยสุมิชิราคาวะในโตเกียว
เอาใจสายคาเฟ่ ตะลุยร้านกาแฟย่านใหม่ในโตเกียว “คิโยสุมิ ชิราคาวะ (Kiyosumi Shirakawa)”