Dandelion Chocolate Factory

Dandelion Chocolate Factory & Cafe : จิบโกโก้เคล้าบรรยากาศโรงงานช็อกโกแลตดังในโตเกียว
เอาใจคนรักช็อกโกแลตพาทัวร์ Dandelion Chocolate Factory & Cafe Kuramae โรงงานผลิตช็อกโกแลตและคาเฟ่ที่จะทำให้ตกหลุมรักช็อกโกแลตมากขึ้นกว่าเดิม