souvenir

ตะลุยหาของฝากจากภูมิภาคฮอกไกโด
ไปฮอกไกโดแล้วไม่รู้จะซื้ออะไร ซื้อนี่สิ! รวมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโด
หลายสินค้าประจำวันน่าซื้อฝากจากญี่ปุ่น
แนะนำสินค้าธรรมดาหาซื้อได้ตามซุเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าทั่วไปที่เหมาะซื้อเป็นของฝากจากญี่ปุ่น