#KeizoYano

บ้านกับที่ทำงาน : “กับดักสภาพแวดล้อม” และ “ความสำเร็จในชีวิต”
“ความสำเร็จ” ในชีวิตของใครหลายๆ คน อาจมาจากเหตุผลที่ต่างกัน สำหรับวัยสามสิบตอนปลายอย่างฉันเพียงแค่บ้านดีๆ ซักหลัง ฉันก็มีความสุขแล้ว