Beppu

วิธีไปโอซาก้า (Osaka : 大阪)
แนะนำ! วิธีไปโอซาก้า (Osaka) แบบละเอียดที่สุด! ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทย, โตเกียว, ฟุกุโอกะหรือโออิตะ ก็ไม่มีหลงอย่างแน่นอน = )
สวนสนุกออนเซ็นของผู้ว่าฯ บ้าพลัง
เมืองของคนชอบแช่ออนเซ็นอย่างเบปปุ ล่าสุดได้มีโปรเจกต์โปรโมตเมืองสุดยิ่งใหญ่ ที่ชื่อว่า ‘Spamusement Park’ หรือ ‘สวนสนุกออนเซ็น’ นั่นเอง