Muji Hotel Ginza

Muji Hotel Ginza : โรงแรมมูจิสุดมินิมอลและอบอุ่นใจกลางย่านกินซ่า
มูจิโฮเทล (Muji Hotel Ginza) โรงแรมมินิมอลสุดอบอุ่นฉบับมูจิ อยู่ใจกลางกินซ่าย่านช็อปปิ้งยอดนิยมของคนญี่ปุ่น ที่แฟนมูจิต้องไปพักสักครั้ง