Ehime Food

Ehime Local Food : 9 อาหารพื้นเมืองเอฮิเมะ
เอฮิเมะ จังหวัดใหญ่บนเกาะชิโกกุเต็มไปด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศจากท้องทะเล แต่อาหารพื้นเมืองเอฮิเมะก็มีให้เลือกหลายอย่าง เช่น อุวาจิมะไทเมชิ อิมาบาริราเมน ฯลฯ