Izakaya

Tasty Kichijoji: คิชิโจจิแสนอร่อย!
ตระเวนชิมอาหารอร่อยๆ ไปด้วยกัน กับ 5 ร้านอาหารถูกปาก บรรยากาศถูกใจในย่านคิชิโจจิ (Kichijoji)
Izakaya Soi 26 | เข้าตามตรอกออกตามหาร้านนั่งชิลในตรอกอิซากายะ ซ.สุขุมวิท 26
เข้าตามตรอก ออกตามหาสถานที่ Hangout นั่งชิลในซอยสุขุมวิท 26 ที่มีร้านอิซากายะตั้งตัวเรียงรายตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอย จนถูกเรียกว่า "ตรอกอิซากายะ"