Craftea Tokyo

โตเกียวคราฟต์ที ชาดีต้องชงเอง
“Nakamura Tea Life Store” ร้านชาเล็กๆ ในโตเกียว ที่เจ้าของร้านอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักชาชนิดต่างๆ และเพลิดเพลินกับการชงชาดื่มเองที่บ้านมากยิ่งขึ้น