Curry

Tasty Kichijoji: คิชิโจจิแสนอร่อย!
ตระเวนชิมอาหารอร่อยๆ ไปด้วยกัน กับ 5 ร้านอาหารถูกปาก บรรยากาศถูกใจในย่านคิชิโจจิ (Kichijoji)