Curry

Tasty Kichijoji: คิชิโจจิแสนอร่อย!
เราอยากพาผู้อ่านทุกท่านไปตระเวนชิมอาหารอร่อยๆ ตามร้านต่างๆ ในย่านนี้ด้วยกัน เพื่อเป็นการปิดทริปท่องเที่ยวที่จะติดอกติดใจเราไปอีกนาน