Business

เคล็ด(ไม่)ลับการเจรจาธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น
หากต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความประทับใจและเพื่อให้การติดต่อธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น บอกเลยว่าขอแนะนำให้อ่านสิ่งนี้!