Hanayashiki Amusement Park

Hanayashiki : ฮานายาชิกิ สวนสนุกที่สร้างความสุขให้คนทุกเพศทุกวัยมายาวนานที่สุดในญี่ปุ่น
ชวนเที่ยวสวนสนุก "ฮานายาชิกิ" (Hanayashiki Amusement Park) สวนสนุกแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ยังคงสร้างความสุขและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น
DOMDOM Hamburger : เปิดสาขาใหม่พร้อมเสิร์ฟเบอร์เกอร์ปูทอดกรอบที่ทุกคนคิดถึงในสวนสนุกฮานายาชิกิ กรุงโตเกียว
DOMDOM Hamburger เบอร์เกอร์คุณภาพเยี่ยมเจ้าเก่าแก่ของญี่ปุ่น เปิดเพิ่มอีกสาขาแล้วใน Hanayashiki Amusement Park ย่านอาซากุสะในกรุงโตเกียว