Cake

ตะลุยเมือง(ป่า)ขนมหวานแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่ย่านจิยูกาโอกะ โตเกียว!
รวม 7 ร้านขนมหวานยอดฮิตในเมืองขนมหวานแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ย่านจิยูกาโอกะ