japanese bath

อาบน้ำร้อนกันก่อน
ถึงจะได้ยินได้อ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมการอาบน้ำรวมของชาวญี่ปุ่นมาเยอะ แต่ใครเล่าจะนึกว่าการอาบน้ำครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นการอาบใน ห้องอาบน้ำรวม !!