socks

อุ่นเท้า = อุ่นใจ
ไอเท็มแพ้ทางที่เห็นทีไรเป็นต้องหยุดดูสักหน่อย ขอเลือกนิดหนึ่งนะของคุณคืออะไร สำหรับฉันคือ 'ถุงเท้า'