Blue Bottle Coffee

KIYOSUMI SHIRAKAWA EP.01 | กรุบกริบจิบกาแฟแวะพักผ่อนอย่างหอมกรุ่น
เอาใจสายคาเฟ่ ตะลุยร้านกาแฟย่านใหม่ในโตเกียว “คิโยสุมิ ชิระงะวะ (Kiyosumi Shirakawa)”