Zip Air Tokyo

ZIPAIR สายการบิน Low Cost ล่าสุดพร้อมบินตรงสุวรรณภูมิ-นาริตะ 2563
คอนเฟิร์มแล้ว! สายการบิน "ZIPAIR" สายการบินราคาประหยัดน้องใหม่สัญชาติญี่ปุ่น จะเริ่มให้บริการพร้อมบินตรงสุวรรณภูมิ-นาริตะ ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นี้
กรุงเทพ-นาริตะ เส้นทางแรกจาก Zip Air Tokyo สายการบินราคาประหยัดในเครือเจแปนแอร์ไลน์เปิดให้บริการปี 2020 นี้
เตรียมตัวบินกัน ในราคาสบายกระเป๋ากับสายการบินน้องใหม่ Zip Air Tokyo ที่จะเปิดให้บริการสองเส้นทางแรกในปี 2020 นี้อย่างแน่นอน