Used Clothes

9 ร้านเสื้อผ้ามือสองที่ย่านชิโมะคิตะซาว่าในโตเกียว!
ย่านสไตล์จัดเป็นที่ตั้งของโรงละครย้อนยุค ไลฟ์เฮ้าส์ เสื้อผ้ามือสอง หนังสือเก่า และสินค้าหลากสไตล์ในโตเกียว