Tottori Wagyu Marugoto Hitorijime Bako

Tottori Wagyu Marugoto Hitorijime Bako : ข้าวกล่องวากิวจากจังหวัดทตโตริ ถูกบันทึกลงกินเนสส์บุ๊คในฐานะข้าวกล่องที่มีราคาแพงที่สุดในโลก
ชวนชิม 'Tottori Wagyu Marugoto Hitorijime Bako ' ข้าวกล่องหน้าเนื้อวากิวไซส์ยักษ์จากจังหวัดทตโตริ (Tottori) ที่ถูกบันทึกลงกินเนสส์บุ๊คว่าแพงที่สุดในโลก !!!