MUJINTO cinema CAMP KANSAI 2020

MUJINTO cinema CAMP KANSAI 2020 : ดูหนังกลางแปลงบนเกาะร้าง (สิ้นสุดแล้ว)
ติดเกาะร้างแบบสนุกๆ ที่งาน MUJINTO cinema CAMP KANSAI 2020 บนเกาะจิโนะชิมะ (Jinoshima) จังหวัดวากายามะ เดินทางสะดวกจากโอซาก้าด้วยรถไฟไม่ถึงชั่วโมง