Aoshima

Aoshima : ผ่อนคลายกับทะเลสีฟ้าใสและสายลมอุ่นที่เกาะอาโอชิมะ
เดินชมทะเลสีฟ้าใส หาดทรายสีขาวนวล กินของอร่อย ตบท้ายด้วยการแวะขอพรที่ศาลเจ้าเกาะอาโอชิมะ (Aoshima) เกาะเล็กๆ ในจังหวัดมิยาซากิ (Miyazaki)