Ipponsugi Dori

Nanao : เดินเที่ยวสบายๆ ใน ‘นานาโอะ’ เมืองสุดชิลล์แห่งคาบสมุทรโนโตะ
อิ่มเอมไปกับบรรยากาศและอาหารทะเลท้องถิ่นที่ "นานาโอะ (Nanao)" เมืองทางผ่านของเส้นการเดินทางรถไฟสายพิเศษ HANAYOME NOREN ในจังหวัดอิชิกาวะ