Gorge

Geibikei Gorge : ล่องเรือโบราณ ฟังเพลงพื้นบ้านและเสียงหัวใจตัวเองที่หุบเขาเกบิเค
ล่องเรือโบราณชมวิวทิวทัศน์ของสายน้ำและขุนเขาที่ "หุบเขาเกบิเค (Geibikei Gorge)" หุบเขาหินที่มีประวัติศาตร์ยาวนานกว่าร้อยปีในจังหวัดอิวาเตะ