Kyoto Aquarium

Kyoto Aquarium เปิดตัวโซนใหม่ Jellyfish Wonder จัดแสดงแมงกะพรุนจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก
Kyoto Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเกียวโตเปิดตัวโซนใหม่ “Jellyfish Wonder” จัดแสดงแมงกะพรุนกว่า 5,000 ชีวิต ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป