Expo Park Autumn Foliage Festival

Expo Park Autumn Foliage Festival ชมใบไม้เปลี่ยนสี จิบชา ชิมขนม และสนุกไปกับคอนเสิร์ตในสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดของโอซาก้า (สิ้นสุดแล้ว)
ชวนชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าในงาน Expo Park Autumn Foliage Festival งานที่เราจะได้สนุกไปกับคอนเสิร์ต กิจกรรมและการแสดงมากมาย