Ikuta Shrine

Ikuta Shrine : แวะไปขอพรเสริมดวงความรักที่ศาลเจ้าอิคุตะในเมืองโกเบ
ศาลเจ้าอิคุตะ (Ikuta Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ในเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ หนึ่งในศาลเจ้าแสนศักดิ์สิทธิ์สำหรับขอพรด้านความรักที่คนโสดต้องไป!