Karoshi line

คาโรชิไลน์: เส้นแบ่งระหว่างคนทำงานแข็งขันกับคนสุขภาพล้มเหลว (และอาจถึงตาย)
จากวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่น มุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังจนถึงขั้นตายเพราะงานหนัก จนเกิดคำศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องอย่าง ’คาโรชิไลน์ (Karoshi line)’