Karoshi line

คาโรชิไลน์: เส้นแบ่งระหว่างคนทำงานแข็งขันกับคนสุขภาพล้มเหลว (และอาจถึงตาย)
จากวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจัง (ซึ่งบางครั้งอาจจะมากเกินไป) จนถึงขั้นตายเพราะงานหนักเรียกว่า ‘คาโรชิ (Karoshi)’ เกิดเป็นปัญหาต่อเนื่องในสังคมญี่ปุ่นที่ควรได้รับการแก้ไข