Linen

ร้อนนี้ต้อง ‘ลินิน’
ทำความรู้จักผ้า "ลินิน" แฟชั่นเครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ต้อนรับฤดูร้อนแบบคนญี่ปุ่น พร้อมแจกพิกัดช็อปลินินเนื้อดีในโตเกียว