wanowa bra

อุ่นอก อุ่นใจ…โอบกอดกันไว้ด้วยบราทำมือ
พาไปรู้จักกับ “วาโนวะบรา” ไอเดียบราทำมือของคุณโอนิชิ เคโกะ (Keiko Onishi) ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับผู้อพยพในช่วงภัยพิบัติ