GINZA TSUTAYA BOOKS

Edo Color Ink : น้ำหมึกคอลเลคชั่นใหม่จาก GINZA TSUTAYA ที่ได้แรงบันดาลใจจากขนมในสมัยเอโดะ
หมึกเติมปากกาจาก GINZA TSUTAYA BOOKS รู้จักในนามแหล่งรวมหนังสือศิลปะที่ดีที่สุดในโลก ในคอนเซ็ปต์ Edo Color Ink ที่ได้แรงบันดาลใจจากขนมในสมัยเอโดะ