Jellyfish Wonder

Jellyfish Wind Chimes : ชมกระดิ่งลมรูปแมงกะพรุนแสนน่ารักที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเกียวโต (สิ้นสุดแล้ว)
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเกียวโต (Kyoto Aquarium) จัดนิทรรศการแมงกะพรุนกระดิ่งลมฤดูร้อนกว่า 130 ชิ้น จากแมงกะพรุนต้นแบบในโซนจัดแสดง Jellyfish Wonder
Kyoto Aquarium เปิดตัวโซนใหม่ Jellyfish Wonder จัดแสดงแมงกะพรุนจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก
Kyoto Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเกียวโตเปิดตัวโซนใหม่ “Jellyfish Wonder” จัดแสดงแมงกะพรุนกว่า 5,000 ชีวิต ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป