ARARE Jumpin

ARARE Jumpin : เปลี่ยนมื้อเช้าแสนน่าเบื่อให้เต็มไปด้วยคุณประโยชน์และความน่ารักสดใส
ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวอบกรอบเก่าแก่ของญี่ปุ่นอายุ 98 ปี ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ARARE Jumpin ที่จะสร้างความสดใสให้ทุกคนในครอบครัวในทุกๆ เช้า