Toy’s Factory

“กระโดด!”
เมื่อการ “กระโดด” ไม่ได้มีความหมายแค่การดิ่งหรือการปล่อยให้ตัวเองลอยละลิ่วลงไปเท่านั้น บางครั้งการกระโดดก็ทำให้เราได้ค้นพบในสิ่งที่ตัวเองรักได้เช่นกัน