USAATO

ยุคนี้มันต้องใช้ชีวิตแบบ Slow Life แต่งตัวแบบ Slow Fashion
'USAATO' แบรนด์เสื้อผ้าแบบ Slow Fashion จากเกียวโต ดีไซน์โดยคนญี่ปุ่น แต่ผลิตแบบ Slow Life ด้วยภูมิปัญญาไทยที่จังหวัดเชียงใหม่