Kirin Lemon

จงใส่ 5 ประโยค 1 ภาพ และ 1 โลโก้ ในพื้นที่ 10 X 7 cm. ให้สวยงาม น่าจับต้อง
บทวิเคราะห์การออกแบบและจัดวางอย่างพิถีพิถันของฉลากเครื่องดื่มที่น่าสนใจต่อสายตาผู้บริโภค