East Japan Railway Company

รถไฟสายใหม่ของ JR-EAST เชื่อมต่อสนามบินฮาเนดะและสถานีโตเกียว ภายใน 18 นาที พร้อมเปิดตัวปี 2029
ข่าวดีของนักท่องเที่ยว! JR-EAST พร้อมเปิดตัวรถไฟสายใหม่ปี 2029 เชื่อมต่อสนามบินฮาเนดะและสถานีโตเกียวภายใน 18 นาที จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้ว
JR ตั้งเป้าปิดเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถไฟ 70% ภายในปี 2025 เข้าสู่ยุคการเดินทางแบบไร้ตั๋ว
JR เข้าสู่ยุค New Normal เมื่อมีคนใช้น้อยลงประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด จึงตั้งเป้าปิดเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถไฟ 70% ภายในปี 2025