Backpacker

New Age of Kuramae ร้านของคนรุ่นใหม่ในคุระมะเอะ
เบื้องหลังดีไซน์สมัยใหม่และคนหนุ่มสาวที่หันกลับมาลงหลักปักฐานในย่าน 'คุระมะเอะ (Kuramae)' ย่านการค้าเก่าแสนคึกคักในจังหวัดโตเกียว