Vampire Cafe

5 ร้านอาหารคอนเซ็ปต์แน่นในโตเกียว
Top 5 Bizarre Themed Restaurants in Tokyo ! เปิดประสบการณ์ชวนชิมร้านอาหารธีมสุดคูลคอนเซ็ปต์แน่นๆ ในโตเกียวที่คุณควรไปลองสักครั้ง