TAXI ญี่ปุ่น โบกเรียกได้**แก๊สไม่หมด
รู้ไหม ? ว่าทำไม TAXI ญี่ปุ่น ถึงไม่ค่อยปฏิเสธผู้โดยสาร เหตุผลอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้คนขับแท็กซี่เลือกที่จะไม่ปฎิเสธผู้โดยสารกันนะ