Odakyu

Hakone Kamakura Pass : ชวนพักใจในพื้นที่แสนสุขท่ามกลางธรรมชาติที่เมืองฮาโกเน่และคามาคุระ
ชวนออกนอกเมืองหลวงไปสูดอากาศบริสุทธิ์ พักกาย พักใจกันที่เมืองฮาโกเน่และคามาคุระตลอด 3 วันเต็มด้วยบัตร Hakone Kamakura Pass