Odakyu

Hakone Kamakura Pass : ชวนพักใจในพื้นที่แสนสุขท่ามกลางธรรมชาติที่เมืองฮาโกเน่และคามาคุระ
ชวนออกนอกเมืองหลวงไปสูดอากาศบริสุทธิ์ พักกาย พักใจกันที่เมืองฮาโกเน่และคามาคุระตลอด 3 วันเต็มด้วยบัตร Hakone Kamakura Pass
Odakyu : ชวนนั่งรถไฟโอดะคิวไปพิพิธภัณฑ์โดราเอมอนใกล้โตเกียว
พาไปเจอกับโดราเอมอนที่พิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ (Fujiko F Fujio Museum) ที่เมืองคาวาซากิใกล้โตเกียวด้วยรถไฟโอดะคิว (Odakyu)