KONCENT

TOKYO Mizumachi : แหล่งของกินเล็กๆ ริมแม่น้ำที่มาพร้อมทางเดินเชื่อมอาซากุสะและโตเกียวสกายทรี
เพลิดเพลินไปกับร้านค้าน่ารักและของกินอร่อยๆ ที่ TOKYO Mizumachi แหล่งรวมร้านค้าแห่งใหม่เลียบแม่น้ำสุมิดะ ที่มาพร้อมกับทางเดินริมน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างอาซากุสะกับโตเกียวสกายทรี