Hachette Desserts

Hachette Desserts : เพลิดเพลินกับคอร์สขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงบนตึกสูงใจกลางกรุงโตเกียว
สายหวานต้องตามเก็บ Hachette Desserts คอร์สขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงน่าลิ้มลองที่ Hotel Century Southern Tower ใกล้สถานีชินจูกุ
un plato : ร้านขนมหวานโดยเชฟมากฝีมือในเขตไทโต กรุงโตเกียว
Hachette Dessert ลิ้มลองประสบการณ์แสนพิเศษที่ร้านขนมหวาน un plato บรรยากาศโรแมนติกใจกลางเมืองหลวง โดยเชฟมากฝีมือในเขตไทโต กรุงโตเกียว