Rokko Arima Ropeway

เปิดตัว Rokko Arima Ropeway กระเช้าลอยฟ้าเครื่องใหม่ฉลองในโอกาสให้บริการชมวิวภูเขาครบ 50 ปี
การท่องเที่ยวโกเบได้ติดตั้ง Rokko Arima Ropeway กระเช้าไฟฟ้าเครื่องใหม่ ฉลองเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการชมวิวภูเขาร็อคโคครบรอบ 50 ปีในเดือนกรกฎาคมนี้